Garantie - Handelsonderneming Koehoorn

Garantie

Garantie voorwaarden:
– Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.
– Indien een klacht gegrond is, dan wordt het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd of (gedeeltelijk) vervangen of (gedeeltelijk) gecrediteerd.
– Een artikel, welke voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt moet schoon en droog zijn. O.a. vochtige /vieze dekens, vuile laarzen, behaarde scheerapparaten etc. worden niet in behandeling genomen.
– Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

• beschadiging door opzet, of door nalatigheid
• ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud
• normale slijtage en producten van rubber
• beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
• schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. bliksem schade)

Garantietermijn:
Handelsonderneming Koehoorn geeft minimaal een jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Voor sommige artikelen geldt een langer garantietermijn zoals bijvoorbeeld diverse afrasterartikelen waarbij 3 jaar garantie geldt. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van Handelsonderneming Koehoorn.