Biomix Rottestarter 5L - Handelsonderneming Koehoorn

Producten

Biomix Rottestarter 5L

 39,99 excl. BTW

Beschrijving

Biomix mestverbeteraar 5 L.
De aandacht voor milieu aspecten omtrent mest is van blijvende aard. Ammoniakuitstoot, uitspoeling in bodem of grondwater en pathogene (schadelijke) kiemen hebben de aandacht.
Met Innoresult  BioMix Mestverbeteraar wordt het mestprobleem op basis van effectieve micro-organismen aangepakt.

De BioMix Mestverbeteraar is eenvoudig in gebruik. Met de toevoeging van de BioMix blokken per 2-3 weken is het werk reeds gedaan.
Daarna gaan de micro organismen in BioMix voor u aan het werk. Het resultaat is een betere, gezondere en effectievere mest zonder intensieve arbeid.

  • BioMix vormt een hoogwaardiger mest
  • BioMix geeft een homogene mestmassa
  • Biomix gaat koekvorming tegen
  • BioMix verbetert het stalklimaat
  • Biomix reduceert de ammoniakuitstoot BioMix bindt stikstof in een voor planten beter opneembare substantie
  • BioMix verlevendigt het bodemleven
  • BioMix is zowel werkzaam in de varkens-, koeien- als pluimveestal
  • beschermt tegen pathogene (schadelijke) bacteriën
  • BioMix beperkt de overlast van vliegen
  • Biomix vermindert de uitspoeling van o.a.  stikstoffen en andere belangrijke voedingsstoffen in het grondwater